Kasunod sang pagdeklarar sang bilog nga Probinsya sang Iloilo sa idalum sang State of Calamity tungod sang pagduging sang dengue, mas ginpabaskug man sang lokal nga pamunuan ang kampanya sini batuk sa makahalalit nga balatian.

Base sa report sang Municipal Health Office (MHO), ang Miagao may ara nga tres sientos sisenta y siete (367) na ka kaso (as of press time) nga na admit sa Miagao Emergency Clinic halin sang Enero tubtob Setyembre sang sini nga tuig.  Sa numero, isa ang patay.

Padayon man ang pagkampanya paagi sa pulong-pulong sa mga mas apektado nga mga barangay kag eskwelahan kag pagpanghatag sang mga leaflets ukon balasahon nga nagahatag impormasyon nahanungod sa balatian.  Nagpatigayon man sang rekoreda sa mga kabaranggayan agud mapahibalu kag mapaintindi sa mga pumuluyo ang ila responsibilidad kag sarang mahimo agud malikawan ang pagdamu sang lamok nga nagadala sang balatian.

Ang Dengue H-Fever isa ka makalalaton nga balatian nga halin sa mikrobyo ukon virus nga nagalaton paagi sa kagat sang lamok.  Ang lamok nga nagapanglaton sang Dengue H-Fever gintawag nga “Aedes Aegypti” kag “Aedes Albopectus”.  Ini nga klase sang lamok naga kagat sa adlaw guid lamang nagakabuhi sa sulod kag palibot sang balay.

Ang mga palatandaan ukon sintomas sang dengue amo ang:

1.    Hinali nga pagtaas sang hilanat nga nagadugay sang 2 tubtob 7 ka adlaw;
2.    Pagpalanakit sang tutunlan kag kaundan;
3.    Sakit sang ulo kag paspalangluya;
4.    Pagpalangguros sang panit (rashes);
5.    Sakit sang tiyan;
6.    Pagguwa sang dugo sa ilong kag baba; kag
7.    Pagsuka ukon pagguwa sang maitom nga higku tungod sang pagdugo sang tina-i.

Ang mga pasyente nga ginkitaan sang sini nga mga sintomas ang nagakadapat guid nga magkadto gilayon sa pinakamalapit nga hospital ukon health facility.  Sa Miagao, ginhikutar guid ni Mayor Julieta N. Flores nga mahatagan sang libre nga bulong kag matigayon sang libre and laboratory sang mga pasyente nga ginasuspetsahan nga may dengue fever.

Ang dengue mapaiway paagi sa: pagtipon sang mga bagay nga pwede matiniran sang tubig kag paghaboy sang mga ini; pagtinlo kag pagtakop sang mga suludlan sang tubig para indi mabalayan sang lamok; pag-ilis sang tubig sa flower vase adlaw-adlaw; pagtinlo sang masami sang gutter ang balay agud indi matiniran ang tubig, pagpang-utod sang mga hilamon sa palibot sang balay; kag pagtakod sang screen sa pwertahan kag bintana ukon paggamit sang moskitero sa pagtulog.#