– LEZA POCESSIONA – Barangay Nutrition Scholar, Barangay Wayang
– CHARLENE FASUSANI – Barangay Day Care Worker, Barangay Wayang