“Ang pinakabudlay nga trabaho sa kalibutan – BABAYE. Ang pinakabudlay kag honorable nga obra – pagka NANAY.”
– Mayor Richard Garin to some 187 women who attended the celebration at the Regional Evacuation Center, on March 24, 2023.