Agud mapreparar ang kumunidad sa mga kalamidad kag mahatagan sang madali kag nagakaigo nga pauna nga bulig ang mga biktima sa tion sang kalamidad, ang Municipal Disaster Coordinating Council nagpanguna sa pagpatigayon sang series sang nga trainings sa Justice Ramon B. Britanico Hall humalin sadtong Hulyo 15 tubtub 30, 2010.

Suno kay Jon Mark Muyong, Municipal Deputized Civil Defense Officer, ang mayor nga tinutuyo sang trainings amo nga ma equip ang mga tagpumalasakup sini sang mga basic nga dapat mahibaluan sa pagpreparar, responde kag pagmanage sa tion sang pagtuhaw sang man-made kag mga natural disasters pareho sang linog, bagyo, tsunami, landslides, baha, sunog, terorismo, insurgency, chemical spill/oil spill kag iban pa.  

Ang una nga batch sang training sadtong Hulyo 15 tubtub 16 ang gintambungan sang mga opisyales kag empleyado sang munisipyo kag miyembro sang Municipal Emergency Rescue Group nga pagkatapos amo man ang gin-appoint ni Mayor Julieta N. Flores bilang mga miyembro sang Rescue Group sang Miagao sa idalum sang mandu sang Municipal Disaster Coordinating Council.  Samtang, ang ikaduha nga batch ginpatigayon sa mga miyembro sang Barangay Disaster Coordinating Councils sadtong Hulyo 22 tubtub 30, 2010.  

“Ang disasters nagdulot sang daku nga economic losses sa gobyerno magluwas pa sa psychological impact sa mga biktima nga posible madulaan sang himata, pangabuhian kag propriedad,” ang siling ni Muyong.

Ang mga resource speakers sang trainings amo ang mga dekalibre nga personalidad nga nagikan sa Office of the Civil Defense Region VI, Provincial Disaster Coordinating Council, Philippine National Red Cross, Armed Forces of the Philippines kag mismo sa lokal nga pamunuan sang Miagao. (Please provide name of speakers)

Ang mga resource speakers naghambal sa mga topiko pareho sang Peace and Order Situation in  Miagao, Anti-Terrorism and Anti-Insurgency Programs of the Government, Bomb Threats, Fire Prevention and Suppression kag Disaster System and Programs in the Philippines.