Oldest high school student: Si Mrs. Dolores Rolando, 78, ang ipakatigulang nga estudyante sa high school nga naenroll sa San Rafael National High School bilang first year student sang eskwelahan. Sa iya pagsaysay, handum guid ni Mrs. Rolando nga makatapos sang iya pagtuon apisar sang iya edad. Suno sa iya, nangin timbang siya sa sulod sang balay sang iya man lang himata. Sang sadto nga mga tinion, buot man kuntani ni Mrs. Rolando nga makaeswela apang wala siya gintugutan sang iya tiyo tubtub nga siya nakapamana kag nakaangkon sang kabataan, ang iya oras ginbug-os na guid lamang niya pagpadaku sang iya kabataan nga lunsay na sa karon mga professionals. “Subong, tion naman nga hatagan ko sang katumanan ang akon ambisyon nga makatapos sang akon pagtuon,” sang siling ni Mrs. Rolando.