Agud mapasangkad ang ihibalu sang mga miyembro sang rescue group sang Banwa sa tion sang baha kag landslide, ginpatigayon ang Water Search and Rescue (WaSAR) training sa Noble Beach Resort sadtong Oktubre 11 tubtob 15, 2010.

Suno kay Jon Mark Muyong, Municipal Deputized Civil Defense Officer, ang isa ka semana nga training nagtudlo sa mga tagpumalasakop sang mga dapat nga mahibaluan sa water search and rescue pareho sang rope rescue kag rapelling techniques. 

“Buot man nga ipafamiliarize sa mga miyembro ang Incident Command System, kalakip ang mobilization procedures sa tion sang rescue,” ang siling ni Muyong.

Kabahin sa mga nagpartisipar sa training amo ang mga miyembro sang bag-o lang gintukod nga Miagao Emergency Rescue Group nga ginapangunahan ni Vice Mayor Jose Rey Noble bilang Chairman kag mga katapu sang Philippine Coast Guard 605.2 Auxiliary (PCGA).

Sa discussions sa training, gintandug sang speakers gikan sa PCGA ang mga topiko pareho sang:Philippine Disaster Management System: An Overview; Intro to Hydro-Geological Hazards; Intro to Incident Command System and Mobilization Procedures; kag Intro for Responding to Flood and Landslides Incidents.